Forsikringssager

Hvordan foregår det?

  1. Du anmelder skaden til dit forsikringsselskab.
  2. Selskabet kontakter os.
  3. Vi sender en taksator ud for at vurdere skaden

Taksering og eventuelt udbedring af skaden

  1. Vi vurderer skaden og dokumenterer den i tekst og billeder.
  2. Hvis der er behov for en hurtig indsats, (for eksempel ved en ødelagt dør eller vindue) reparerer vi midlertidigt med det samme.
  3. Vi sender en rapport og et tilbud på udbedring af skaden til forsikringsselskabet.
  4. Hvis de godkender oplægget, kontakter vi dig hurtigst muligt for at få repareret skaden.
  5. Vi møder som aftalt, afstemmer forventninger og udbedrer skaden. Kan det ikke klares på et besøg, aftaler vi det videre forløb.

Afslutning og kvalitetssikring

  1. Når vi har afsluttet opgaven, ringer vi til dig for at evaluere. Her laver vi også en kort tilfredshedsundersøgelse.
  2. Vi udbedrer eventuelle fejl og mangler, sender dokumentation på opgaven til forsikringsselskabet og lukker sagen.

Jyllingehallerne gips
Jyllingehallerne 3
Spacer
Vognserup bjælke
Vognserup ryg

HSR Tømrer
& Partner A/S

Islevdalvej 140
2610 Rødovre

Tlf.: 32 21 21 21
info@hsr.dk

Gå til toppen